برگزاری دومین رویداد ملی استارت آپی در حوزه فناوری های توانبخشی

تاریخ : ۱۳ آذر ۱۳۹۹
برگزاری دومین رویداد ملی استارت آپی در حوزه فناوری های توانبخشی

به اطلاع میرساند؛ دومین رویداد ملی استارت آپی در حوزه فناوری های توانبخشی افراد دارای معلولیت، سالمندان و جانبازان با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب و همکاری ستاد فرهنگ سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ایران، دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز تحقیقات جواد موفقیان دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه جامع علمی – کاربردی رعد و شرکت همیار مکانیک کوشا دومین رویداد استارت آپی ملی در حوزه فناوری های توانبخشی بصورت مجازی همزمان با روز جهانی معلولین از ۱۳ الی ۱۴ آذر ماه با هدف حمایت از ایده ها و نیازها در حوزه ی تجهیزات سالمندان، معلولین و جانبازان برگزار می گردد.