انتشار بولتن داخلی واحد به شماره های ۶۰ و ۶۱

۱۳ دی ۱۳۹۶ | ۱۳:۴۵ کد خبر : ۲۴۱۷ اخبار
تعداد بازدید:۹۹۹

درراستای انعکاس اخبار و مجموعه فعالیت های صورت گرفته در واحد ،بولتن داخلی به شماره های  60 و 61  از سوی اداره روابط عمومی  تهیه و تنظیم و در سطح واحد منتشر شد.