" انتشار اولین کتابچه نظام موضوعات سلامت "

۱۱ مهر ۱۳۹۷ | ۱۷:۲۱ کد : ۳۰۲۰ اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۸۷۲

/ به گزارش روابط عمومی واحد،در راستای اجرایی نمودن برنامه های علمی استان و به منظور پژوهش اثر گذار یکپارچه شبکه ای (پایش)، اولین کتابچه نظام موضوعات سلامت با بررسی چالش اعتیاد در کارگروه سلامت اجتماعی و به همت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد تهران غرب منتشر گردید. تدوین نظام موضوعات چالش اعتیاد طی صدها نفر ساعت کار تحقیقاتی جمعی از اعضا هیات علمی دانشکده علوم انسانی تهران غرب با مدیریت خانم دکتر مستوره عزت زاده و همفکری اساتید دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران در مرکز تحقیقات صنعت و سلامت صورت پذیرفته است.  "

/file/download/news/1538575582-.pdf