جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در خصوص ایمن سازی واحد

۱۲ دی ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۵ کد : ۳۲۲۰ اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۵۱۴

 جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در خصوص ایمن سازی واحد

هیات رئیسه واحد در جلسه مورخ 97.10.10، تصمیات مهمی در خصوص انجام اقدامات سریع و مطمئن در جهت ایمن سازی فضاها و ساختمان های واحد اتخاذ نمود.

به گزارش روابط عمومی واحد، سرکار خانم دکتر داداندیش در ابتدای جلسه ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان سانحه سقوط اتوبوس واحد علوم و تحقیقات به کلیه اعضای هیات رئیسه دستور دادند بخش های خطرناک و بحرانی هر حوزه را شناسایی نموده و جهت رفع آنها اقدام عاجل معمول نمایند. معاونت اداری و مالی واحد نیز ماموریت یافت همکاری سریع با کلیه حوزه ها در این خصوص داشته باشد. در خصوص ایمن سازی مجتمع ورزشی، استخر و بوفه ها نیز دستورات لازم به معاونت دانشجویی فرهنگی داده شد. معاونت پژوهش و فناوری نیز مامور ایمن سازی آزمایشگاه ها و کارگاه ها شد و مصوب شد که با همکاری معاونت اداری و مالی، اقدامات لازم در خصوص جذب تکنسین های مورد نیاز را انجام دهد.

بر این اساس مقرر شد مجتمع های واحد نیز سریعا کمیته فنی ایمن سازی مجتمع ها را با حضور افراد ذیفن و نماینده تشکل های دانشجویی تشکیل داده و کلیه فضاها و ساختمان های واحد را مورد بررسی دقیق قرار داده و مسائل و مشکلات موجود را بر حسب اهمیت، لیست نمایند. پس از جمعبندی نقایص و مشکلات مقرر گردید پیشنهاد ایمن سازی مربوطه در جلسه آتی هیات رئیسه طرح و تصویب گردیده و اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شود.