اولویت های تحقیقاتی سال ۹۸ شرکت برق منطقه ای باختر

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۰ کد : ۳۵۲۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۷۲

شرکت برق منطقه ای باختر از اساتید و محققین محترم دعوت می نماید، پیشنهاد پروژه تحقیقاتی خود را پس از ثبت نام در سامانه تحقیقات برق (ساتب) به نشانی اینترنتی  www.satab.tavanir.org.ir در قالب فرم 13 صفحه ای با توجه به مهلت تعیین شده، به این شرکت ارسال فرمایید. لازم به توضیح است عنوان اولویت ها به انضمام اهداف مورد انتظار پروژه از طریق سامانه تحقیقات برق (ساتب) و همچنین در پایگاه اینترنتی شرکت برق منطقه ای باختر به نشانی www.brec.ir  (بخش زیر سایت ها تحقیقات-اولویت های تحقیقاتی سال 98 )، در دسترس می باشد و در موارد لزوم اطلاعات تکمیلی(RFP) و توضیحات لازم برای هر عنوان در سایت شرکت برق منطقه ای باختر قرار خواهد گرفت. اولویت های تحقیقاتی سال 98 این شرکت به شرح جدول ذیل میباشد.