ترجمه کتاب

۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۹ کد : ۳۶۴۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۲۹

به استحضار اساتید محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب می رساند؛ کتب ذیل توسط اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در دست ترجمه است.

1- “fashion brandsmark tungate “by “ mark Turgate

ترجمه دکتر شهناز نایب زاده عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

2- “Applied Quantum Mechanics”by “Levi

ترجمه دکتر محمدرضا شایسته عضو هیأت علمی گروه الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

3- “Narrative in Emotion Focused Thearapy” by “ Leslie S. Greenberg

ترجمه دکتر ماریه دهقان منشادی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

 

«مراتب به منظور استحضار و اطلاع رسانی جهت پرهیز از دوباره کاری برای ترجمه این آثار»