"اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش در خصوص افزایش رشته محل های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی نیمسال اول ۹۹-‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۹‌‌‌‌‌۸ دانشگاه آزاد اسلامی"

۰۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۶:۵۶ کد : ۳۶۶۷ اخبار
تعداد بازدید:۳۳۸۲

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی میرساند رشته محل هایی به سامانه ثبت نام این مقطع اضافه شده است و داوطلبان میتوانند با مراجعه به سامانه http://www.azmoon.org  فهرست رشته محل های مذکور را  مشاهده  و در صورت تمایل در انتخابهای خود منظور نمایند. ضمنا آن دسته از داوطلبانی که نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده  اند، می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه  ثبت نام نسبت به ویرایش رشته محل های انتخابی اقدام نمایند.

ثبت نام کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی تا روز بیست و هشتم شهریور ماه ادامه خواهد داشت.