اخبار تصویری

برگزاری « رویداد سالیانه گروه مهندسی کامپیوتر» با محوریت آشنایی ورودی های جدید با «رشته مهندسی کامپیوتر و دوره های آموزشی آزاد جدید» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

برگزاری « رویداد سالیانه گروه مهندسی کامپیوتر» با محوریت آشنایی ورودی های جدید با «رشته مهندسی کامپیوتر و دوره های آموزشی آزاد جدید» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب جدید گالری

به گزارش روابط عمومی واحد، رویداد سالیانه گروه مهندسی کامپیوتر با محوریت آشنایی ورودی های جدید با «رشته مهندسی کامپیوتر و دوره های آموزشی آزاد جدید» با حضور خانم دکتر داداندیش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران غرب، دکتر بابائی رئیس دانشکده فنی و مهندسی، اساتید و جمع کثیری از دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر در سالن اجتماعات شهید موسوی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار شد

ادامه مطلب