شرایط عضویت

شیوه نامه عضویت

 

راهنمای شرایط عضویت عادی :

  • داشتن معدل 16 و گذراندن 90 واحد درسی  گروه های فنی ومهندسی
  • داشتن معدل 17 و گذراندن 90 واحد درسی  گروه های علوم انسانی 
  • داشتن معدل 18 و گذراندن 30 واحد درسی  کلیه  گروه های  درسی (به شرط گذراندن دوره اموزشی )
  • چاپ حداقل یک مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر علمی
  • ارائه حداقل دو مقاله در کنفرانس های علمی معتبر
  • رتبه های برتر در ازمون های سراسری دانشگاه ازاد اسلامی
  • عضویت و فعالیت در انجمن ها