برگزاری جشنواره غیرحضوری ورزشی در ایام نوروز

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۰ مسابقات
تعداد بازدید:۴۸۳
برگزاری جشنواره غیرحضوری ورزشی در ایام نوروز

به اطلاع می‌رساند، بسیج کارکنان و معاونت فرهنگی و دانشجویی در نظر دارد در ایام تعطیلات نوروز جشنواره فرهنگی و ورزشی را ویژه خانواده‌های دانشگاه آزاد اسلامی (بصورت مجازی و غیر حضوری) و بمنظور شادابی و سلامت خانواده‌ها، برگزار نمایند. شیوه نامه‌های برگزاری مسابقات در ذیل جهت شرکت در مسابقه را مطالعه نمایند. بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

شرایط برگزاری جشنواره غیرحضوری ورزشی ویژه کارکنان خواهر

شرایط برگزاری جشنواره غیرحضوری ورزشی ویژه کارکنان برادر

مسابقه حل جدول