مسابقه‌ی مجازی کتابخانی نیمۀ شعبان از محتوای کتاب «آخرین سفیر آسمان

۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۷ مسابقات
تعداد بازدید:۱۰۰
مسابقه‌ی مجازی کتابخانی نیمۀ شعبان از محتوای کتاب «آخرین سفیر آسمان

به ۳۱۳ نفر از کسانی که به طور کامل به پرسش‌های چهار گزینه‌ای پاسخ صحیح دهند، به قید قرعه جوایز ارزشمندی اعطا می شود.
لطفاً جهت دریافت فایل الکترونیک کتاب به سایت mgt.ihu.ac.ir مراجعه نموده و حداکثر تا تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ پاسخنامه الکترونیک این مسابقه را تکمیل و ارسال بفرمایید.