اسفند ماه ۱۳۹۹ با دپارتمان مدیریت

تاریخ : ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
اسفند ماه ۱۳۹۹ با دپارتمان مدیریت

دوره مقاله نویسی: دکتر پریناز بنی‌سی《استاد راهنمای انجمن روانشناسی و مشاوره》

مدت دوره: ۳۰ ساعت

تعداد جلسه: ۱۰

جمعه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۸

شروع دوره: اول اسفند ماه

هزینه دوره: ۳۰۰ هزار تومان

لینک ثبت نام: https://events.wtiau.ac.ir/fa/form/455/

دوره پرپوزال نویسی: دکتر ترانه عنایتی《دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری》

مدت دوره: ۳ ساعت

شنبه ۱۶ اسفند، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

شنبه ۲۳ اسفند، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

هزینه دوره: ۱۰۰ هزار تومان

لینک ثبت نام: https://events.wtiau.ac.ir/fa/form/456

دوره آموزش فلسفه به کودک 《P4c》: دکتر پریناز بنی‌سی《متخصص آموزش آموزش کودکان》
مدت دوره: ۷ ساعت
دوشنبه ها، ۴ و ۱۱ اسفند
ساعت: ۱۵ الی ۱۸
هزینه دوره: ۱۰۰ هزار تومان
لینک ثبت نام:
https://events.wtiau.ac.ir/fa/form/460

تفسیر نقاشی کودک: دکتر مهسا ساداتی《دکترای روانشناسی تربیتی》
مدت دوره: ۷ ساعت
یکشنبه ها، ۱۰ و ۱۷ اسفند
ساعت: ۹ الی ۱۳
هزینه دوره: ۱۰۰ هزار تومان
لینک ثبت نام:
https://events.wtiau.ac.ir/fa/form/457

مشاوره پیش از ازدواج: دکتر سیما قدرتی《عضو هیات علمی واحد تهران غرب》
مدت دوره: ۳ ساعت
سه شنبه، ۱۲ اسفند
ساعت: ۹ الی ۱۲
هزینه دوره: ۱۰۰ هزار تومان
لینک ثبت نام:
https://events.wtiau.ac.ir/fa/form/458

مقدماتی نرم افزار spss : دکتر رضا قربان جهرمی《مدیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات》
مدت دوره: ۸ ساعت
شنبه ها، ۲ و ۹ اسفند
ساعت: ۹ الی ۱۳
هزینه دوره: ۴۰۰ هزار تومان
ظرفیت محدود ۲۰ نفر جهت ثبت نام
لینک ثبت نام:
https://events.wtiau.ac.ir/fa/form/459

شماره کارت جهت واریز: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۱۰۳۲۱۶ به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

لطفاً در قسمت توضیحات کارت به کارت شناسه زیر را وارد نمایید: ۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۵۲

در صورت لزوم با شماره ۰۹۰۱۱۵۲۹۷۳۴ تماس حاضر فرمایید

جهت اطلاعات بیشتر و اطلاع از تخفیفات دانشجویی و ثبت نام بیش از یک دوره به لینک زیر مراجعه فرمایید
https://bpj.wtiau.ac.ir/fa/news/4637