اولین همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی

تاریخ : ۲۶ آبان ۱۴۰۰
اولین همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی

معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میکند:

اولین همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی

مهلت ارسال چکیده: ۳۰ اردیبهشت

برگزاری پیش همایش ها: ۱ لغایت ۱۶ تیر

مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات: ۳۰ مرداد

زمان اعلام نتایج داوری: ۳۰ شهریور

افتتاحیه همایش :۸ آبان ۱۴۰۰

برگزاری اختتامیه همایش: ۲۶ آبان ۱۴۰۰