کارگاه تخصصی - کاربردی آزمون شخصیتی

تاریخ : ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
کارگاه تخصصی - کاربردی آزمون شخصیتی

دپارتمان تخصصی مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب با مدیریت دکتر سیما قدرتی برگزار می نماید:

کارگاه تخصص - کاریردی آزمون شخصیتی

مدرس: جعفر ثمری صفا

زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت و ۲۳ اردیبهشت

هزینه دوره :۱۵۰ هزار تومان