سواد آماری در نگارش: چطور کیفیت، صحت و دقت گزارش های آماری را افزایش دهیم

تاریخ : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
سواد آماری در نگارش: چطور کیفیت، صحت و دقت گزارش های آماری را افزایش دهیم

انجمن علمی آموزشی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان برگزار می کند:

سواد آماری در نگارش: چطور کیفیت، صحت و دقت گزارش های آماری را افزایش دهیم

تاریخ برگزاری: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

لینک ثبت نام: bpj.wtiau.ac.ir/form/594

لینک اتصال به کلاس: elearning.wtiau.ac.ir/english14000230

لینک راهنمایی اتصال: bpj.wtiau.ac.ir/news/4637