کارگاه آموزشی رایگان تفسیر نقاشی کودک با محوریت خانواده

تاریخ : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
کارگاه آموزشی رایگان تفسیر نقاشی کودک با محوریت خانواده

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی و مشاوره با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار می کند:

 

کارگاه آموزشی رایگان تفسیر نقاشی کودک با محوریت خانواده

 

زمان: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

 

لینک ثبت نام:

http://bpj.wtiau.ac.ir/fa/form/630

‌‌‌‌‌‌لینک اتصال به کلاس:

http://elearning.wtiau.ac.ir/tafsir14000329‌‌‌‌‌‌‌