هشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی

تاریخ : ۲۷ آبان ۱۴۰۰
هشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد امام خمینی شهرری برگزار می‌کند:

هشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه‌های مراقبتی

‌‌‌‌‌‌‌مهلت دریافت مقالات ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

اعلام پذیرش اولیه مقاله ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۰