دوره کوتاه مدت عکاسی در طبیعت/چگونه حرفه ای عکاسی کنیم

تاریخ : ۳۰ دی ۱۴۰۰
دوره کوتاه مدت عکاسی در طبیعت/چگونه حرفه ای عکاسی کنیم

مرکز آموزشهای آزاد واحد تهران غرب برگزار می کند:

دوره کوتاه مدت عکاسی در طبیعت، چطور حرفه ای عکاسی کنیم؟

مدرس: علیرضا وفا

جهت اطلاعات بیشتر به پوستر مراجعه کنید.