اخبار تصویری - آرشیو

سومین کنگره بین المللی «فوتبال کلینیک» با پیام هایی از سوی دبیرکل هندی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سرمربی ایتالیایی استقلال افتتاح شد.

سومین کنگره بین المللی «فوتبال کلینیک» با پیام هایی از سوی دبیرکل هندی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سرمربی ایتالیایی استقلال افتتاح شد. گالری

به گزارش روابط عمومی واحد، سومین کنگره بین المللی «فوتبال کلینیک» با پیام هایی از سوی دبیرکل هندی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سرمربی ایتالیایی استقلال افتتاح شد. این همایش با میزبانی دانشگاه آزاد تهران غرب صبح امروز افتتاح شد و تا فردا بعدازظهر ادامه دارد. در این همایش، سخنرانی هایی در مورد تغذیه و پزشکی ورزشی، مربیگری، مدیریت در بحران و رسانه ها مطرح شد.

ادامه مطلب