نو دانشجویان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

این صفحه مرتب در حال به روز رسانی می باشد.

دانشجوی گرامی

ضمن تبریک پذیرش شما در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب باطلاع می رساند کلیه ی اطلاعیه های مربوط به نودانشجویان سال تحصیلی ۱۴۴-۱۳۹۹ در این قسمت اطلاع رسانی خواهد شد، لذا لازم است این صفحه مکرراً توسط دانشجو بازدید شود.