اداره فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۲۰۶۲

            

              محمدرضا ایزدی

       رئیس اداره فناوری اطلاعات و آمار

 

             

             معصومه لطیف

        کارشناس خدمات ماشینی

 

    

 

            محمدرضا مغاری

          کارشناس سخت افزار

 

 

              ابوذر طاهری

          کارشناس نرم افزار

 

             

              مونا پناهی

     کارشناس آمار و اطلاعات

 

        

          محمدعلی حیدری

      مسئول سایت دانشکده

 

 

          نیوشا ربیعی

   مسئول سایت دانشکده