مراسم هفته دفاع مقدس در کنار سردیس دانشجوی شهید سید مصطفی موسوی - ۵ مهر ۹۹

۰۵ مهر ۱۳۹۹ ۸