رشته ها

تعداد بازدید:۷۵۵۰۱

 

مقطع

رشته

با آزمون

بدون آزمون

کارشناسی پیوسته

حسابداری-حسابرسی

*

حسابداری-دولتی

*

حسابداری-مالیاتی

*

حقوق

*

مهندسی برق

*

مهندسی صنایع

*

مهندسی کامپیوتر

*

مهندسی مکانیک

*

معماری داخلی

*

مهندسی عمران

*

مهندسی معماری

*

حسابداری

*

مهندسی برق الکترونیک

*

روانشناسی

*

زبان فرانسه ادبی

*

اقتصاد

*

علوم ورزشی

*

علوم کامپیوتر

*

مدیریت امور بانکی

*

مدیریت کسب و کارهای کوچک

*

مدیریت بیمه

*

گردشگری

*

مدیریت امور گمرکی

*

مدیریت بازرگانی

*

زبان فرانسه ادبی

*

مدیریت دولتی

*

هتلداری

*

طراحی صنعتی

*

بازیگری

*

نقاشی

 

*

زبان روسی

   

مشاوره

*

مدیریت دولتی

*

کارشناسی ناپیوسته

مدیریت اجرایی عمران

*

کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی

 

حسابداری

*

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری

*

امورفرهنگی-مدیریت امور فرهنگی

*

جامعه شناسی

*

آموزش زبان انگلیسی

*

حقوق بین الملل

*

حقوق خصوصی

*

روان شناسی بالینی

*

روان شناسی عمومی

*

علوم ارتباطات اجتماعی

*

مشاوره - مشاوره خانواده

*

مطالعات فرهنگی و رسانه

*

مهندسی برق - افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

*

مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

*

مهندسی برق - سیستمهای الکترونیک دیجیتال

*

مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

*

مهندسی برق- سیستم های قدرت

*

مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها

*

مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین

*

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

*

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

*

علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی های محیط زیست

*

مدیریت آموزشی

*

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

*

مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچ اس ای)

*

مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی

*

مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

*

مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد

*

 

مدیریت کسب و کار - سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

*

مدیریت کسب و کار - مالی

*

مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

*

مهندسی محیط زیست - منابع آب

*

مهندسی محیط زیست-آب وفاضلاب

*

برنامه ریزی شهری

*

مهندسی عمران - زلزله

*

فناوری اطلاعات-معماری سازمانی

*

مهندسی عمران-سازه

*

مطالعات زنان- حقوق زن در اسلام

*

مهندسی معماری

*

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک

*

دکتری تخصصی

علوم و مهندسی محیط زیست

*

مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

*

شهرسازی

*

معماری

*

جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

*

مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب

*

مدیریت آموزشی

*

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

*

آموزش زبان انگلیسی

*

مهندسی عمران-سازه

*

مهندسی برق-الکترونیک

*