آموزش کلاس های مجازی - سامانه دان

تعداد بازدید:۳۷۹۱

استاد و دانشجوی گرامی؛

جهت اتصال به کلاس های آموزش مجازی ارائه شده از سوی سامانه دان، تمامی مراحل بخش مربوط به خود را با دقت انجام دهید.