حضور فعالانه اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی واحد در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

۱۹ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۱ کد : ۱۳۳۸ اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۹۶۳

پنج مقاله مشترک سیما قدرتی ، مرضیه سادات رضوی ، بهرام اکبریان از اعضای هیات علمی  گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی واحد در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری که  از سوی موسسه آموزش عای نیکان،ISC برگزار شد در سال 95 پذیرش و به طور کامل به چاپ رسید .

اسامی این مقاله ها به ترتیب عبارتند از :

1- اثر بخشی گروه درمانی مبتنی به یادگیری اجتماعی بر مولفه های هوش هیجانی نوجوانان پسر

2-اثر بخشی گروه درمانی مبتنی به یادگیری اجتماعی برتنظیم  و مدیریت هیجان  نوجوانان پسر

3- اثر بخشی گروه درمانی مبتنی به یادگیری اجتماعی بر ارزیابی و ابراز هیجان نوجوانان پسر 

4- اثر بخشی مشاوره گروهی درمانی مبتنی بر بهره برداری از هیجان نوجوانان پسر

5-اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر یادگیری اجتماعی برپرخاشگری وهوش هیجانی نوجوانان پسر

سیما قدرتی هم چنین مقاله دیگری با همکاری سیده فائقه حسینی رم کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی و زهرا غلامی حیدرآبادی  استادیار  روانشناسی دانشکده علوم انسانی واحد با عنوان " اثر بخشی مشاوره گروهی به روش شناختی رفتاری بر شادکامی دانشجویان " در این کنفرانس ارائه کرد  که مورد پذیرش وبه طور کامل  به چاپ رسید.