تالیف کتاب های انرژی تجدید پذیر و تجزیه و مدل سازی سیستمهای فتوولتاییک از سوی اعضای هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۳۵ کد : ۲۹۳۰ اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۵۵۷

تالیف کتاب  های انرژی تجدید پذیر و استاندارد سازی سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه و طراحی ،تجزیه و مدل سازی سیستمهای فتوولتاییک  از سوی اعضای هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب 

    کتاب های انرژی تجدید پذیر و استاندارد سازی سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه و طراحی ،تجزیه و مدل سازی سیستمهای فتوولتاییک  از سوی علیرضا سیادتان عضو هیات علمی و استادیار گروه برق دانشکده فنی و مهندسی تالیف و در سال 97 به چاپ رسید. به ترتیب این کتابها به زبان فارسی ، در254صفحه واثر دیگر نیز به زبان فارسی در 205صفحه و به تعداد1000نسخه برای نوبت اول توسط انتشارات آفتاب گیتی به چاپ رسیدند.

با توجه به اهمیت انرژی در قرن بیست و یکم ،به خصوص انرژی الکتریکی، که عامل پیشرفت و شکوفایی هر کشور و نظر به آسیب های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی جهت تامین انرژی مورد نیاز، به استفاده از انرژی پاک و تجدید پذیر به عنوان منابع بی پایان خدادادی می توان به عنوان یکی از راهکارها مطرح کرد ،که در این اثر بر ضرورت منابع انرژی تجدید پذیر تاکید شده است.کتاب تالیف شده یکی از مهمترین کتابهای منبع انرژی تجدید پذیر به شمار می آید. این کتاب برای  گروه های برق، انرژی تجدید پذیر و رشته های وابسته کاربرد دارد وهمچنین به عنوان اولین کتاب در زمینه استاندارد سازی سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه در ایران به  رشته تالیف در آمده است.