شانزدهمین دوره مسابقات دانشجویی انجمن بتن ایران

۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۱ کد : ۲۹۳۲ اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۳۷۲

شانزدهمین دوره مسابقات دانشجویی انجمن بتن ایران

شانزدهمین دوره مسابقات دانشجویی انجمن بتن ایران، با شرکت چهار تیم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، در مهرماه سال جاری، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی واحد،این مسابقات با فراخوانی از طرف انجمن علمی دانشجویان رشته عمران دانشکده فنی و مهندسی و با حضور سی و یک تیم دانشجویی داخلی، در خردادماه سال جاری شروع و بعد از گذراندن مراحل انتخابی، از جمله آزمون کتبی و شرط معدل ، در نهایت با بررسی امتیازات،تعداد شانزده دانشجو به عنوان دانشجویان منتخب ،جهت شرکت در مسابقات سراسری انجمن بتن ایران انتخاب گردیدند.

این شانزده نفر، در چهار تیم چهار نفره، از تاریخ نهم تیر ماه 1397گروه بندی شده و در حال حاضر جهت شرکت در مسابقات سراسری(  تیپ بتن سبک هدفمند وتیپ بتن پر مقاومت) مشغول تمرین و فعالیت می باشند.لازم به ذکر است اساتید راهنمای  تیمها در این دوره از مسابقات، دکترصمصامی و مهندس تفضلی(دانشجوی دکتری مهندسی عمران و مدرس آزمایشگاه) می باشند.