پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب:

۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۲ کد : ۲۹۳۴ اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۷۸۸

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، ازبین متقاضیان خارج ازکشور، ( جهت پذیرش دانشجو) در 10مقطع کارشناسی،12مقطع کارشناسی ارشدو10مقطع دکتری دانشجو می پذیرد.

به گزارش روابط عمومی واحد،متقاضیان پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،جهت اطلاع از نحوه جذب و جزئیات فرآیند ثبت نام و مدارک مورد نیاز به سایت روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی  intl . iau .ir مراجعه نمایند.لازم به ذکر است لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب به شرح ذیل می باشد :

  • دانشکده فنی و مهندسی :

مهندسی برق ( کارشناسی – کارشناسی ارشد – دکتری )

مهندسی صنایع ( کارشناسی – کارشناسی ارشد – دکتری )

مهندسی عمران ( کارشناسی – کارشناسی ارشد – دکتری )

مهندسی کامپیوتر ( کارشناسی – کارشناسی ارشد)

مهندسی مکانیک ( کارشناسی – کارشناسی ارشد)

  • دانشکده مدیریت :

گروه مدیریت ( کارشناسی – کارشناسی ارشد – دکتری )

گروه محیط زیست ( کارشناسی ارشد – دکتری )

دانشکده علوم انسانی :

حسابداری ( کارشناسی – کارشناسی ارشد)

حقوق ( کارشناسی – کارشناسی ارشد)

آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد – دکتری )

جامعه شناسی (کارشناسی ارشد – دکتری )

امور فرهنگی ( دکتری )

  • دانشکده هنر و معماری :

مهندسی معماری ( کارشناسی – کارشناسی ارشد – دکتری )

                                      طراحی صنعتی ( کارشناسی )

                                       برنامه ریزی شهری ( کارشناسی ارشد )

                                       شهرسازی ( دکتری )