بازدید معاون پژوهش و فناوری و معاون دانشجویی- فرهنگی و مدیر حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از روند برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول ۹۹-۹۸

۲۲ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۲ کد : ۴۲۳۵ اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۶۲۲

به گزارش روابط عمومی واحد، دکتر رحیمی معاون پژوهش و فناوری و دکتر پیشگر معاون دانشجویی-فرهنگی و دکتر یعقوبی مدیر حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، همزمان  با حضور در دانشکده فنی و مهندسی و مجتمع پیامبر اعظم (ص)  از روند برگزاری امتحانات بازدید کردند و ضمن  آرزوی موفقیت و بهروزی برای دانشجویان در  امتحانات ترم جاری از زحمات عوامل اجرایی تقدیر و تشکر نمودند.