دومین نشست مرکز آموزشهای تخصصی و کاربردی واحد تهران غرب با موضوع تعامل با اتحادیه سوخت های جایگزین

۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۰ کد : ۴۳۲۶ اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۴۳۱

به گزارش روابط عمومی واحد، جلسه مرکز آموزشهای آزاد با اتحادیه سوخت های جایگزین با حضور آقایان دکتر رحیمی معاون پژوهش و فناوری، دکتربابایی رئیس دانشکده فنی ومهندسی، دکتر قاسمی مدیر گروه مکانیک ، خانم ها دکتر زینال نژاد رئیس مرکز آموزش های تخصصی کاربردی و دکتر دانشجو مدیر گروه کامپیوتر، دکتر حجاریان و دکتر امینی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، با هدف تعامل با اتحادیه سوخت های جایگزین  در اتاق شورای دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران غرب برگزار شد.

ابتدای جلسه  دکتر رحیمی ضمن خوشامدگویی، به ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در زمینه عملیاتی نمودن مفاد تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب پرداخت.

سپس دکتر بابایی با مرور  صورت جلسه قبل و مصوبات آن، بندهایی که طی هفته گذشته اجرایی شده بود را تشریح کرد.

در ادامه خانم دکتر زینال نژاد هشت استاندارد  درباره خودروهای گازسوز ارسال شده از سوی اتحادیه را به حاضرین ارائه نمود و در مورد همکاری آموزشی این مرکز توضیحات مبسوطی بیان داشت.

دکتر رحیمی هم مفاد بخشنامه «کهاد» را قرائت نمود و با کمک اعضای حاضر نحوه همکاری تهران غرب با اتحادیه سوخت های جایگزین در قالب دوره های کهاد بررسی و تایید شد.

درانتهای این جلسه طراحی و نگارش پروپوزال های تدوین سرفصل دوره های «کهاد» منطبق با نیازهای اتحادیه در قالب چهار طرح پژوهشی داخلی از سوی معاونت پژوهش تصویب و مقرر شد گروهای آموزشی مهندسی برق، مکانیک، صنایع و کامپیوتر عهده دار این امر گردند.