رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

تعداد بازدید:۴۵۱۶

       نام  و نام خانوادگی :  امیر هوشنگ رمضانی

             مرتبه علمی : استادیار

            رشته تحصیلی : فیزیک کاربردی - خواص مواد

 

                                    صفحه شخصی : http://faculty.wtiau.ac.ir/amirhoshang-ramezani/fa

                                              دانلود رزومه فارسی                                     دانلود رزومه انگلیسی