انتصاب رئیس اداره پژوهش دانشکده هنر و معماری واحد

۲۹ آبان ۱۳۹۵ | ۱۶:۲۷ کد : ۱۰۰۱
تعداد بازدید:۱۵۳۶

در حکمی از سوی پروین داداندیش رییس واحد ،محمد رضا سلیمانی  عضو هیات علمی و استادیار گروه معماری واحد  به عنوام رئیس اداره پژوهش دانشکده هنر و معماری منصوب شد.

داداندیش در حکم سلیمانی خطاب به  وی یادآور شده است" بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری و ریاست محترم دانشکده هنر و معماری، به موجب این حکم بعنوان رئیس اداره پژوهش دانشکده هنر و معماری به مدت یک سال منصوب می گردید. امید است در پرتو عنایات الهی و رعایت قوانین و مقررات و  با حضور فعالانه در انجام امور محوله موفق و موید باشید."