تغییر ساعات تحویل پروژ ه های دانشکده هنر و معماری با توجه به جابه جایی آزمون­ها

۲۹ دی ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۱ کد : ۱۲۴۱
تعداد بازدید:۱۲۱۳
تغییر ساعات تحویل پروژ ه های دانشکده هنر و معماری با توجه به جابه جایی آزمون­ها

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان هنر و معماری می رساند :

با توجه به جابه جایی آزمون­ها و انتقال آنها به روزهای 2، 3 و 4 بهمن ماه، تحویل پروژه­ های دانشکده هنر و معماری با هماهنگی معاونت محترم آموزشی به شرح زیر تغییر یافته است.

تحویل پروژه ­های مورخ 95/11/2 به 95/11/9 همان ساعات

تحویل پروژه­ های مورخ 95/11/3 به 95/11/10 همان ساعات

تحویل پروژه­ های مورخ 95/11/4 به 95/11/11 همان ساعات

تحویل درس طرح معماری 2 کارشناسی به 95/11/10 ساعت 13:30