نحوه آگاهی از آخرین اطلاعات مربوط به اعتبار مجلات علمی

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۸ کد : ۱۶۲۳ اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۹۴۶
نحوه آگاهی از آخرین اطلاعات مربوط به اعتبار مجلات علمی

به اطلاع اعضای  هیات علمی و دانشجویان واحد می رساند :

به منظور آگاهی  از آخرین اطلاعات مربوط به اعتبار مجلات علمی می توانند به پایگاه های زیر مراجعه  کنند

 1. برای بررسی مجلات داخلی:
 • فهرست مجلات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

http://journals.msrt.ir/

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

http://www.hbi.ir/default.aspx?templateid=0

 • فهرست مجلات مشمول نمره بر اساس بخشنامه 70362/70:

http://eval.journals.iau.ir/

 • فهرست نشریات اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):

http://mjl.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa

 1. برای بررسی مجلات خارجی:
 • مجلات ISI :

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

 • فهرست نشریات نمایه شده:

http://journals.msrt.ir/page/84/

 1. برای بررسی مجلات بی اعتبار:
 • فهرست مجلات بی اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

http://journals.msrt.ir/index.php?sid=3&slct_pg_id=72&slc_lang=fa

 • فهرست نشریات نامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

http://blacklist.research.ac.ir/

 • فهرست نشریات نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی:

http://rvp.iau.ir/sp/

 • فهرست نشریات فاقد نمایه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):

http://mjl.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa