انتشار شماره دوم گاهنامه روانشناسی از سوی کانون دانشجویی فرهنگی واحد

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۴ کد : ۲۸۴۲ اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۸۸۴

 

شماره دوم  گاهنامه روانشناسی واحد با عنوان "روانشناسی حال خوب"  از سوی  کانون دانشجویی  فرهنگی  منتشر شد .

 

دریافت نشریه روانشناسی حال خوب