کتاب «هدایت حرارتی» توسط استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب منتشر می‌شود

۲۱ مهر ۱۳۹۴ | ۱۶:۵۱ کد : ۳۱۵
تعداد بازدید:۱۲۷۶
«هدایت حرارتی» با ترجمه‌ رامین قاسمی‌اصل و مهندس محمدامین جوادی منتشر می‌شود.

 

 
هدایت حرارتی

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به نقل از آنا،‌ کتاب «هدایت حرارتی» نوشته دیوید دابلیو. هان (David W. Hahn) و‌ام. نکاتی اوزیشیک (M. NECATIOZISIK) با ترجمه رامین قاسمی‌اصل، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، و محمدامین جوادی، محقق و مترجم، منتشر می‌شود.

رامین قاسمی‌اصل، مدیرگروه مهندسی مکانیک در دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب، در خصوص این کتاب گفت: «این ترجمه از روی ویرایش سوم کتاب انجام شده و در مجموع دارای شانزده فصل است.»

محمدامین جوادی نیز درباره این ترجمه گفت: «این کتاب برای تدریس در مقطع کار‌شناسی ارشد مهندسی مکانیک ترجمه شده و در دو جلد فارسی منتشر خواهد شد.»

«هدایت حرارتی» توسط انتشارات آوا منتشر خواهد شد و به گفته مترجمان اثر دارای شانزده فصل است که در جلد اول آن هشت فصل شامل: اصول هدایت حرارتی؛ توابع متعامد، مسائل مقدار مرزی و سری فوریه؛ جداسازی متغیرهادر دستگاه مختصات دکارتی؛ جداسازی متغیر‌ها در دستگاه مختصات استوانه‌ای؛ جداسازی متغیر‌ها در دستگاه مختصات کروی؛ حل معادله انتقال حرارت هدایت روی دامنه‌های نیمه محدود و نا‌محدود؛ کاربرد قضیه دوهامل؛ کاربرد تبدیل لاپلاس در حل مسائل هدایت حرارتی منتشر خواهد شد. ویرایش این ترجمه به عهده روح اله استادحسین بوده است.

رامین قاسمی‌اصل محقق، مترجم و عضو هیأت علمی دانشگاه است که به تازگی کتاب «زبان تخصصی انگلیسی در مهندسی مکانیک» به تألیف او و فرید قدمی منتشر شده است. محمدامین جوادی نیز محقق و مترجمی است که در حوزه مهندسی مکانیک به فعالیت‌های گسترده علمی می‌پردازد.