اطلاعیه شماره ۲ (جدول زمانبندی پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد)

۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۲۳:۰۴ کد : ۳۷۰۷ دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد
تعداد بازدید:۳۱۶۸

جدول زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد به تفکیک دانشکده های مربوطه

نام دانشکده

نام رشته

روز و تاریخ

ساعت

 

 

 

 

 

 

دانشکده علوم انسانی

حقوق عمومی

 

 

یکشنبه 98/06/24

 

 

ساعت 9 الی 16

حقوق بین المللی

حقوق خصوصی

روان شناسی عمومی

 

 

دوشنبه  98/06/25

 

 

ساعت 9 الی 16

روان شناسی بالینی

روان شناسی مشاوره

جامعه شناسی

 

 

سه شنبه 98/06/26

 

 

 

 

ساعت 9 الی 16

ارتباطات اجتماعی

فرهنگ و رسانه

آموزش زبان انگلیسی

حسابداری

متأخرین

چهارشنبه 98/06/27

ساعت 9 الی 16

 

 

 

 

دانشکده فنی و  مهندسی

کلیه گرایش های مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر

 

یکشنبه 98/06/24

 

 

ساعت 8 الی 15

کلیه گرایش های مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع

 

دوشنبه  98/06/25

 

 

ساعت 8 الی 15

متأخرین

سه شنبه 98/06/26

 

ساعت 8 الی 15

 

 

 

دانشکده مدیریت

رشته های محیط زیست

یکشنبه 98/06/24

ساعت 8 الی 16

رشته های مدیریت

دوشنبه  98/06/25

ساعت 8 الی 16

 

متأخرین

سه شنبه 98/06/26

                 و

چهارشنبه 98/06/27

 

ساعت 8 الی 16

 

 

 

 

دانشکده هنرو معماری

 

معماری

دوشنبه  98/06/25

                و

چهارشنبه 98/06/27

 

ساعت 8 الی 10/16

عمران  سازه و زلزله

سه شنبه 26/06/98

 

ساعت 8 الی 16/10

 

برنامه ریزی شهری

سه شنبه 98/06/26

                 و

چهارشنبه 98/06/27

 

ساعت 8 الی 16/10

متأخرین

شنبه 98/06/30

ساعت 8 الی 16/10