اطلاعیه شماره ۳ (جدول زمانبندی پذیرفته شدگان دوره کارشناسی پیوسته ورودی ۹۸)

۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۲۰:۱۷ کد : ۳۷۲۴ دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی پیوسته
تعداد بازدید:۷۵۳۱

جدول زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان دوره کارشناسی پیوسته به تفکیک دانشکده های مربوطه

نام دانشکده

نام رشته

روز و تاریخ

ساعت

 

دانشکده علوم انسانی

 

حسابداری

شنبه  98/06/30

8-15:30

حقوق

یکشنبه 98/06/31

8-15:30

روانشناسی

دوشنبه 98/07/01

8-15:30

کلیه متاخرین

سه شنبه 98/07/02

8-15:30

 

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق

سه شنبه 98/06/26

8-15:30

مهندسی مکانیک

چهارشنبه 98/06/27

8-15:30

مهندسی صنایع

شنبه 98/06/30

8-15:30

مهندسی کامپیوتر

یکشنبه 98/06/31

8-15:30

متاخرین کلیه رشته ها

دوشنبه 98/07/01

8-15:30

 

 

دانشکده هنر و معماری

عمران (کلیه گرایشها)

شنبه 98/06/30

یکشنبه 98/06/31

8-15:30

معماری

دوشنبه 98/07/01

سه شنبه 98/07/02

8-15:30

متاخرین رشته عمران و معماری

چهارشنبه 98/07/03

8-15:30