اطلاعیه شماره ۳ جدول زمانبندی دانشجویان جدیدالورود دوره کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون)

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۲۳:۲۵ کد : ۳۷۴۸
تعداد بازدید:۱۲۴۸۳

جدول زمانبندی پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته براساس سوابق تحصیلی(بدون آزمون)

نام دانشکده

نام رشته

روز و تاریخ

ساعت

 

 

دانشکده علوم انسانی

علوم ورزشی- اقتصاد

شنبه 98/07/06

 8  الی 16

زبان فرانسه

    یکشنبه 98/07/07

8  الی 16

متأخرین رشته های علوم ورزشی، اقتصاد، زبان فرانسه

دوشنبه 98/07/08

8  الی 16

مشاوره

چهارشنبه 98/07/10

8  الی 16

متأخرین رشته مشاوره

 شنبه 98/07/13

8  الی 15/30

 

دانشکده هنر و معماری

طراحی صنعتی

شنبه 98/07/06

یکشنبه 98/07/07

8  الی 15/30

نقاشی و بازیگری

دوشنبه 98/07/08

8  الی 15/30

متاخرین کلیه رشته ها

 سه شنبه 98/07/09

8  الی 15/30

دانشکده فنی و  مهندسی

علوم کامپیوتر

   سه شنبه 98/07/02

8  الی 15/00

 

 

 

دانشکده  مدیریت

مدیریت دولتی

سه شنبه 98/07/02

 8  الی 16

مدیریت امور گمرکی-گردشگری

چهار شنبه 98/07/03 

8  الی 16

مدیریت بازرگانی (آقایان)

شنبه 98/07/06

8  الی 16

مدیریت بازرگانی (خانم ها)

    یکشنبه 98/07/07

 8  الی 16

مدیریت بیمه-مدیریت امور بانکی- مدیریت کسب و کارهای کوچک

    دوشنبه 98/07/08

8  الی 16

هتلداری

سه شنبه 98/07/09

8  الی 16

متاخرین کلیه رشته ها

چهارشنبه 98/07/10

 8  الی 16