اطلاعیه شماره ۶ (مراحل ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی جدیدالورود دوره کارشناسی پیوسته براساس سوابق تحصیلی) (بدون آزمون)

تعداد بازدید:۲۳۰۰

مراحل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دوره کارشناسی پیوسته غیرایرانی براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون)

(جهت دریافت فایل به لینک زیر مراجعه فرمایید)


لینک دانلود فایل