اطلاعیه شماره ۷(اطلاعیه مهم آموزشی)

تعداد بازدید:۲۶۳۲

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی جدید (مهر98) میرساند؛

پس از انجام مراحل ثبت نام حضوری در دانشکده و اخذ نام کاربری و رمز ورود به سامانه و انتخاب واحد لازم است، مطابق با برنامه آموزش هفتگی اعلام شده توسط دانشکده در کلاس های درس شرکت نمایید.

لازم به ذکر است که مطابق با آئین نامه آموزشی غیبت غیر موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات در هر یک از دروس موجب حذف آن درس خواهد شد.