فهرست کنفرانسهای بین المللی معتبر خارج از کشور

۰۶ دی ۱۳۹۴ | ۱۶:۴۱ کد : ۳۸۳
تعداد بازدید:۲۱۰۵
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای هیات علمی واحد می رساند :

بنابرتوصیه مدیرکل محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی درراستای کیفی سازی شرکت اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در همایش های بین المللی با اعتباربالا و کیفیت عالی به نظر می رسد یکی از بهترین شیوه ها برای شناسایی کنفرانس های معتبر، شناسایی همایش هایی است که توسط مجامع علمی معتبرجهانی به ویژه انجمن های بین المللی بطور منظم برگزارمی گردد.

از اینرو به پیوست فهرست کنفرانسهای بین المللی خارج از کشور در گروههای علمی و شاخه های تخصصی ارسال می گردد .

/uploads/home/attachments-confrance.zip