اطلاعیه شماره ۲ (جدول رشته های دوره کارشناسی ارشد تهران غرب (ثبت نام تکمیل ظرفیت)

۲۳ آبان ۱۳۹۸ | ۲۳:۰۴ کد : ۳۹۹۹ اطلاعیه های تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۸
تعداد بازدید:۲۶۴۹

نام رشته

کد رشته

جامعه شناسی

20505

جامعه شناسی انقلاب

20542

حقوق خصوصی

20807

مطالعات زنان- حقوق زن در اسلام

20520

امور فرهنگی- مدیریت امور فرهنگی

21240

علوم کامپیوتر- نظریه سیستم ها

30150

مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال

40048

مهندسی برق-  افرارهای میکرونانو الکترونیک

40085

مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

40198

مهندسی برق- برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

40047

مهندسی برق- سیستم های قدرت

40055

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

40083

مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها

40330

مهندسی صنایع- لجستیک و زنجیره تامین

40346

مهندسی محیط زیست- آلودگی های محیط زیست

50660

مهندسی عمران- محیط زیست

40360

مهندسی محیط زیست- منابع آب

41401

مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب

41402

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

40671

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

40664

مهندسی معماری

60202

جهت ثبت نام به آدرس http://azmoon.org مراجعه نمایید. ضمناً مهلت ثبت نام تنها از روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۳ لغایت سه شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۸می باشد.