اطلاعیه شماره ۱ جدول زمانبندی ثبت نام حضوری

تعداد بازدید:۱۹۶۱

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود ( ورودی بهمن ماه 98)دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بدون آزمون  

جهت انجام ثبت نام اینترنتی از روز شنبه مورخ 98/10/28  با مراجعه  به آدرس http://edu.wtiau.ac.ir نسبت به پیش ثبت نام و بارگذاری مدارک اقدام نموده و سپس بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده جهت تشکیل پرونده فیزیکی به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند. 

توجه: راهنمای پیش ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نیز به آدرس فوق جهت استفاده قابل دسترسی می باشد.

نام دانشکده

نام رشته

روز و تاریخ

ساعت

 

دانشکده علوم انسانی

- علوم ورزشی

- مشاوره

- اقتصاد

- زبان فرانسه - ادبی

 

چهارشنبه 98/11/2

 

ساعت 8/30 الی 15/30

 

دانشکده فنی و مهندسی

 

علوم کامپیوتر

دوشنبه 98/10/30

الی

چهارشنبه 98/11/2

 

ساعت 8/30 الی 15/30

 

 

 

دانشکده مدیریت

 

رشته مدیریت بازرگانی

 

 

سه شنبه 98/11/1

 

ساعت 8/30 الی 15/30

-مدیریت کسب و کارهای کوچک

-مدیریت امور بانکی

-مدیریت بیمه

 مدیریت دولتی

-مدیریت امور گمرکی

- گردشگری

- جهانگردی

 

 

 

چهارشنبه 98/11/2

 

 

 

 

ساعت 8/30 الی 15/30

متاخرین کلیه رشته ها

پنجشنبه 98/11/3

 

ساعت 8/30 الی 15/30

 

 

 

دانشکده هنر و معماری

-رشته طراحی صنعتی

دوشنبه 98/10/30

 

ساعت 8/30 الی 15/30

-بازیگری

- نقاشی

 

سه شنبه 98/11/1

 

 

ساعت 8/30 الی 15/30

متاخرین کلیه رشته ها

چهارشنبه 98/11/2

ساعت 8/30 الی 15