«مدیریت بحران کرونا (فرصتها و تهدیها) مصونیت افزای درگام دوم انقلاب»

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۴:۴۵ کد : ۴۵۵۹
تعداد بازدید:۴۸۵

به اطلاع میرساند؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران شمال به عنوان مجری و با پشتیبانی دانشگاه آزاد استان تهران در نظر دارد در شرایط کنونی که کشور و جهان درگیر شیوع و پاندمی کرونا است با ایفای نقش ذاتی دانشگاه و بهره گیری از تمام ظرفیت های متخصصین و صاحب نظران در حوزه های مختلف همایش ملی مجازی با عنوان «مدیریت بجران کرونا») فرصتها و تهدیدها(مصونیت افزایی در گام دوم انقلاب" در نیمه ی اول تیر ماه 1399 برگزار نماید

شرکت در این همایش باتوجه به اهمیت موضوع درتولید دانش و کسب تجربیات، کاملاً رایگان است و نظام مدیریتی، پشتیبانی و دبیرخانه ی علمی و اجرایی آن در واحد تهران شمال خواهد بود

جهت کسب اطلاعات زیر پیوست زیر را کلیک نمایید

/file/download/news/1589624098-tempatt0002.pdf