رصد روند و مطالعه دانش و تجربه جهانی در حوزه ویروس کرونا ( ۱۹ Covid-)

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۷:۲۵ کد : ۴۵۶۰
تعداد بازدید:۵۶۱

باطلاع میرساند؛ با توجه به نقش دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص پیشتازی جهت ارایه راه حل های مناسب و بومی و تولید دانش در مواجهه با چالش های حاصل از معضلات جهانی از جمله ویروس کرونا، پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه دانش و تجربه جهانی در چالش پیشرو را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

در همین راستا گزارش رصد روند و مطالعه دانش و تجربه جهانی در حوزه ویروس کرونا ( 19 Covid-) در پیوست ذیل قابل دسترس میباشد

/file/download/news/1589892903-tempatt0002.pdf