پذیرش مقالات اعضای هیات علمی واحد در کنفرانس های ملی و بین المللی داخلی

۱۳ تیر ۱۳۹۵ | ۱۹:۵۵ کد : ۴۶۹
تعداد بازدید:۹۵۴
.

 به گزارش روابط عمومی واحد تهران غرب

مقالات سه عضو  هیات علمی واحد در کنفرانس های ملی و بین المللی داخلی سال 95(اردیبهشت - خرداد ماه )پذیرش  و به طور کامل چاپ شد .

مقاله هادی رزقی شیرسوار استادیار گروه مدیریت آموزشی با عنوان بررسی رابطه بین عدالت سازمانی، رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه 15 تهران در نخستین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، هوش تجاری و سازمانی پذیرش و توسط دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز رشد واحد های فناوری به چاپ رسید .

 مقاله دیگر توسط  دیاکو عزیزی استادیار گروه مهندسی برق با عنوان برنامه ریزی اقتصادی زیست محیطی یک ریز شبکه در حضور منابع انرژی تجدید پذیر و خودرو های الکتریکی دو گانه سوز متصل به شبکه در کنفرانس بین المللی مهندسی برق پذیرش شد و توسط انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران به چاپ رسید.

مقاله سوم توسط پریناز بنی سی استادیار گروه مدیریت آموزشی با عنوان بررسی روایی و پایانی پرسشنامه شخصیتی نئو در بین دانشجویان دانشگاه های منتخب شهر تهران در اولین کنگره ملی توانمند سازی جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی پذیرش و توسط مرکز توانمند سازی مهارت های فرهنگی اجتماعی جامعه به طور کامل به چاپ رسید .