روز کارمند گرامی باد

۰۳ شهریور ۱۳۹۹ | ۲۰:۵۹ کد : ۴۹۶۰ اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۳۳۸

جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران
می‌تواند آغازگاه نخستین گام شما برای
سازندگی باشد
روز کارمند مبارک باد