شماره پشتیبانان آموزشی و فنی نودانشجویان ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۲ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۸ کد : ۵۲۴۵ نو دانشجویان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
تعداد بازدید:۳۸۲۳

دانشجوی گرامی

جهت دریافت پشتیبانی آموزشی و فنی می‌توانید از ساعت ۹ لغایت ۲۰ با شماره‌های زیر تماس بگیرید.

دانشکده مدیریت:

آقای جلالی شاکر، مدیریت دولتی: ۰۹۱۲۴۳۷۰۳۰۰
آقای قربانلو، مدیریت بازرگانی، کسب و کار، بیمه، بانکی: ۰۹۳۳۵۷۲۲۷۱۷
آقای رحمانی، مدیریت گمرکی: ۰۹۱۹۰۶۴۴۴۳۱
خانم مجد متین، مدیریت هتلداری، گردشگری: ۰۹۱۹۷۷۸۱۶۰۷
آقای احمدی، کارشناس آموزش: ۰۹۳۸۹۸۲۵۴۵۱
اقای جعفری، مدیر آموزش: ۰۹۱۲۶۳۸۲۵۳۴

دانشکده علوم انسانی:

اقای جعفری: ۰۹۰۳۶۸۴۴۳۴۵

دانشکده هنر، معماری و عمران:

خانم جامه منش طراحی صنعتی / بازیگری / نقاشی ۰۹۲۰۳۰۲۹۲۷۲
کارشناسی ناپیوسته عمران ۷۳- ۸۸۳۸۵۸۷۰ داخلی ۳۱۰
آموزش ۷۳- ۸۸۳۸۵۸۷۰ داخلی ۳۰۳

دانشکده فنی و مهندسی:

گروه کامپیوتر ۰۹۹۳۱۷۰۶۹۶۷

گروه مکانیک ۰۹۹۳۱۶۵۸۱۱۹

گروه صنایع ۰۹۳۸۰۱۰۰۴۳۳

گروه برق ۰۹۹۳۱۷۰۶۹۴۶

پشتیبانان فنی:

پشتیبان شماره ۱ - ۰۹۳۵۴۰۳۵۹۳۸

پشتیبان شماره ۲ - ۰۹۳۵۹۴۶۳۸۲۹