برنامه امتحانات آزمایشگاهی گروه مهندسی عمران - نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۳ کد : ۵۵۸۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۲۵

دانشجویان محترم گروه عمران برنامه امتحانی آزمایشگاه های مهندسی عمران به صورت جدول زیر می باشد. شایان ذکر است که این امتحانات به صورت کلاس مجازی در سیستم دان برگزار خواهد شد. به همین جهت رمز و کلمه عبور کلاسها در جدول زیر ارائه شده است.

برنامه زمانبندی آزمون آزمایشگاه های گروه مهندسی عمران نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دانشکده هنر و معماری

ردیف نام درس نام استاد تاریخ و ساعت برگزاری آزمون آنلاین در سامانه دان شناسه جلسه گذر واژه ورود به جلسه
۱ آزمایشگاه قیر وآسفالت حاجیلو پنج شنبه - ۹۹/۱۱/۳۰- ساعت ۱۴:۰۰ بعدازظهر wtb13996897699 9277Mh
۲ آزمایشگاه هیدرولیک اقبالیان شنبه -۰۹۹/۱۲/۰۲- ساعت ۱۰:۰۰ صبح wtb13992147470 ۱۲۳۴۵۶
۳ آزمایشگاه مقاومت مصالح تفضلی یکشنبه - ۹۹/۱۲/۰۳- ساعت ۱۰:۰۰ صبح wtb139918886108 ۱۲۳۴۵۶
۴ آزمایشگاه تکنولوژی بتن

تفضلی- شهبازی

(مشترک)

دوشنبه- ۹۹/۱۲/۰۴- ساعت ۱۰:۰۰ صبح wtb139934061186 ۱۲۳۴۵۶
۵ آزمایشگاه مکانیک خاک شهبازی سه شنبه - ۹۹/۱۲/۰۵- ساعت ۱۰:۰۰ صبح wtb139982948181 123456